OROSZLÁN

Kép

 

 

Az oroszlán szimbolikája

 

Jelképtár:

 

A hatalom szimbóluma. Élettere az ókorban még Afrikán kívül Dél Európától Indiáig terjedt. Az ember nem csak azért irtotta, mert nyájait dézsmálta: az oroszlán vadászat a férfiasság, később az uralkodásra termettség próbája is volt Így vált az erő jelképévé, mint az állatok királya és a királyok állata (északi megfelelője a medve volt). Miután a királyság intézményét égi eredetűek, a királyt sok helyütt a Nap fiának tekintették, isteni lénnyé, Nap – jelképpé alakult. Mint ilyen, ott is fontos szerepehez jutott, ahol vadon élő évezredek óta nem járt (Európában v a távol – Keleten).

 

Lévén maga a lángsörényű Nap, a nyári forróság, ezért a tűz, továbbá az arany, később, az alkímiában a kén társul hozzá. Az Állatövben is helyet kapott. A csillagkép a „Nap háza”, a legforróbb hónap (júl 23 – aug. 22) uralkodó jegye, az ókori birodalmak felemelkedése idején a nyári napforduló csillagképe is. Legfényesebb csillaga az Ekliptikán látható Regulus („Királyocska”, „Királyfi”) ill. Cor Leonis (Öroszlánszív). Az asztrológiában a „bátorság fészkének”, a szívnek az ura. Számos oroszlán- ábrázolás e csillagos képzetkörből ered. Így a kígyón taposó oroszlán jelképe az Oroszlán és az alatta tekerődző Vízi kígyó csillagkép együttesét ábrázolja, a kerékkel, gömbbel, rozettával (nappálya jelképpel) „gurigázó” szintén az „Állatöv királyának” a képmása (az egyiptomiak hívták így a csillagképet), sőt, Ptolemaios a Regulust tekintette az Ekliptika első fokának. Szent Márk evangélista szárnyas oroszlánja egyik a négy apokaliptikus fenevad közül, mint égtáj, évszakjelkép u. csak a csillagképre vezethető vissza.

 

Az oroszlános anyaistennő-képmások is tk. a vele szomszédos állatövi jegy, a Szűz és az Oroszlán együttesére vonatkozó csillagmitológia teremtményei. Ilyen az egyiptomi szfinx, az oroszlánfarkú Izisz és az oroszlán fejű Szahmet, a szerelem és a háború istennője, az oroszlánháton ábrázolt főníciai Astrate, a hettita Arianna, a phrüg Kübelé, a hindu Durga, keresztény eszmekörben az oroszlán háton álló Szűz anya. Egyiptomban két, egymásnak háttal ülő, a lenyugvó v. a felkelő Napot közrefogó oroszlán (Aker) jelképezte a túlvilági „kapukat”, melyeken át este távozik, ill. reggel visszatér a Nap. A kapu – és hídörző szobrok (őrállat) állításának szokása végül is ebből a képzetből ered.

 

Legendás, mesei változatban a bibliai Dániel prófétát verembe (alvilág- jelkép), oroszlánok közé dobják. Egyiptomi Szent Mária sírját két oroszlán ássa meg, a mesehősnek, h. bejusson az Alvilágba, ill .Tündérországba, a kapuőrző oroszlánok eszén kell túljárnia. E képzetkörben fogant az oroszlános trónus szimbolikája is ( első tárgyi emléke az új kőkorból való): a közel – Kelet uralkodói ilyen trónusokon ültek, ez illeti meg a Buddhista művészetben Buddhát. Amikor Héraklész naphérosz legyőzi a nemeai oroszlánt, az Oroszlán csillagkép megtestesítőjét, és felölti annak lenyúzott bőrét, oroszlánná, anyárban uralkodó Nappá változik. A Biblia oroszlánnak nevezi Júdát, Dávid királyi házának és Jézusnak az ésatyját.

 

Oroszlánölő naphérosz volt a sumér Gilgames, a zsidó Sámson, a görög Orión és a félig- meddig történelmi alak, az oroszlán sörényű iráni Rusztem. Oroszlánt öl Dávid s még a középkor vitézkedő uralkodói is „oroszlán” ragadványnevet kaptak (Oroszlánszívű Richard). Nem véletlen, h. a sas mellett a legkedveltebb címerállat volt.

 

A jelkép mindazonáltal nem csak pozitív jelentésű. A Biblia a sátánt, a Gonoszt fenekedő, mohó étvágyű, tűzokádó oroszlánhoz hasonlítja, a középkori művészetben az emberretámadó, az mebert marcangoló oroszlán az ördögöt testesíti meg.

 

A megzabolázott erőt jelképezi Szt Jeromos oroszlánja (a remete a pusztában meggyógyít egy beteg oroszlánt, mire az ebbé juhászodik mellette). Kutyán v. oroszlánon taposnak a középkori lovagok sírszobrai. A Platontól eredeztetett (Az állam) reneszánsz világi ikonográfiában az oroszlán egyfelől az Erő, a Bátorság jelképe (ld. Tarot), másfelől a Harag és a Gőg szimbóluma.

 

 

 

Jeanne Ruland: Az állatok ereje

 

Tekintély, önbizalom, erő

 

Az oroszlán ereje a világ kultúráiban:

 

Aranyszínű bundája, sörénye, büszke és kifejező megjelenése miatt Nap- szimbólum. A nőstény a Holdat, a nőiességet és az anyaságot testesíti meg. A fáraókat és hatalmas uralkodókat gyakran oroszlán képében ábrázolták. Sekhmet, az oroszlánfejű. Egyiptomi harciseten az istenek ellenségének megsemmisítését jelképez. Két oroszlán, akik háttal ülnek egymásnak, az egyiptomi kultúrában a múltat és a jövőt, a napfelkeltét és a napnyugtát szimbolizálja. A keleti kultúrában a démonok elleni védőállat. Az antik Görögországban Kübelé és Héra (róm . Juno) kocsiját húzza és Aphroditénak vmint Dionuszosznak (röm. Bacchus) szentelték. Buddhát gyakran ábrázolják egy trónon ülő oroszlán képében: az oroszlán a buddhizmusban a kozmikus törvények őrzőjének és védőjének számít. Az alkimiában a vörös oroszlán a ként, a zöld oroszlán az anyagot jelképezi. A kereszténységben hatalmat testesít meg, a királyság és isten emberré válását szimbolizálja. Márk evangéliumának jele és Szt. Hieronymus jelképe. Jézust Júda törzsének oroszlánjaként emlegetik. Mivel nyitott szemmel alszik és kicsinyeit az élet lélegzetével ébreszti fel, az Isten és a feltámadás, a megvilágosodás és fejlődés jelképe. Egy kereszttel együtt a kereszténysége erőteljes védelmezője. A heraldika (címertan) egyik legismertebb motívuma, dicsőséget, uralkodást, hatalmat, irányítást, férfiasságot, vitézséget, erőt, védelmet és rettenthetetlenséget jelez. Az angol királyi ház címerében is megjelenik, mondákban. Legendákban a sas ellenségeként szerepel.

 

Az „oroszlán medicina”

 

Ha az oroszlán beszökken az életünkbe, akkor arra szólít fel, h. térjünk vissza belső középpontunkba és cselekedjünk lényünk magjából kiindulva. Gyakran felaprózzuk magunkat, vitatkozunk lentről, fentről, jobbról, balról és elveszítjük rálátásunkat belsőnkre. Természetesen ott, a forgószél közepében rejlik az erő, a nyugalom, a mesteri tudás, a koncentráció, a bölcsesség. Az oroszlán arra emlékeztet, h. ne cselekedjünk mindig azonnal, hanem először nyugodtan gondoljuk végig a dolgokat, hagyjuk munkálkodni bennünk őket anélkül, h. végkövetkeztetéseket vonnánk le. Bizonyos dolgok saját maguktól megoldódnak, ha középpontunkban maradunk és mindent pontosan megvizsgálunk ahelyett, h felelőtlenül cselekednénk. Azok a tettek, amelyek bensőnkből erednek, erővel rendelkeznek és kevés energia kell a hatékony tetthez. Ha kiegyensúlyozottak vagyunk, akkor egy olyan mezőt teremtünk, amely bizonyos frekvencián rezeg, és azokkal, akikkel u. ilyen hullámhosszon vagyunk, rezonál.

Pozitív oldal: Az oroszlán nem cselekszik, hanem utasítást ad és csak olyat tesz, amit más nem képes megtenni rajta kívül. Tanuljunk tőle. Elvezet az önbizalomhoz, a saját magunkban való hithez. Engedjük, h. a bennünk élő Nap tündököljön, mert ereje és sugara boldoggá tesz mindenkit, akit megérint. Az isteni hatalom és dicsőség már bennünk van, fejlesszük ki az erőt és kitartást oroszlán szívünkből. Ismerjük meg magunkat és tanuljuk meg megérteni belső folyamatainkat, miközben a világ elé lépünk és kipróbáljuk az erőnket. A legmagasabb dolog, a Nap ereje és dicsősége legyen a mérce. Az isteni forrást képviseli, a tudatosságot és az isteni leheletet, amelynek fénye és melegsége mindent átjár. Megtanít arra, hogyan lobbantsuk lángra és őrizzük meg az igazság tüzét, és ha szükséges, hogyan lehet vele szabályszerűen begyújtani, h. minden lángba boruljon. Az erőt, a győzelmi akaratot, a vitézséget, a bölcsességet, az autoritást és a bátorságot képviseli. Erőt ad művünk megalkotásához és a körök lezárásához. Megtanít arra, hogy higgyünk saját magunkban , és a világot, vmint annak fejlődését kezeljük optimistán. Emlékeztet a kitartásra és a közösség védelmére, vmint arra, h. mindennek megvan a maga helye és rendeltetése.

Negatív oldal: büszkeségre, kicsapongásra, önimádatra, autoritási és hatalmi problémákra, saját erőbe vetett hiányos bizalomra utal. Ha megsebesül v. halott, akkor nehézségeket és egy ügy végét jelzi. Óvakodjunk a túlzott forróságtól, haragtól, méregtől és az oroszlán vmennyi túlkapásától, mert az nagy károkat okozhat.

 

További információk:

 

Nagy életbölcsességhez vezet el bennünket, hasonlít a szfinxre. Őőrzi a birodalmak és a monarchiák beavatásának titkait, egyesít a királyi úttal. Oroszlán karakter jellemzői: bátorság, nagyvonalúság, kreativitás, energia, akaraterő. Feng shuiban: a bátorságot és a kiatartást képviseli, a ház és a kapu őrzőjének számít, a bágua területeken karriert, segítő barátokat, családot, dicsőséget jelez. Az oroszlán – amulett önbizalmat, hatalmat, erőt ad.

Kövei: gyémánt, arany, topáz, színei: arany, sárga, vörös, eleme: tűz, szimbólumai: oroszlánszív, vörös oroszlán, fekvő nyolcas, Tarot: az Erő, álomban: felbukkanása arra buzdíthat, hogy használjuk az erőnket, kreativitásunkat, de összefüggésben állhat az autoritással és az ezzel kapcsolatos problémákkal is.Affirmációi: „Szívból cselekszem”, bensőm közepében erő lakozik.”

 

 

 

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s